Města budoucnosti přicházejí. Ušetřit mají čas, energii i peníze

O chytrých městech v poslední době slyšíme často. Co si pod tím ale představit? Koncept tzv. Smart Cities je ve skutečnosti neuzavřený a je postaven jen na naší fantazii a technologických možnostech, které jsou už nyní obrovské. I proto můžeme při našich cestách po Evropě potkávat chytré popelnice, lampy nebo lavičky.

Města po celém světě nabývají stále více na významu. A zdaleka nejde jen o metropole. Pokud vezmeme v potaz pouze Evropu, ve městech v současné době žije 78 % občanů a z městských oblastí pochází celých 85 % unijního HDP. A tento urbanizační trend bude i nadále posilovat, města se budou rozšiřovat a život v nich bude dynamičtější. Globální megaměsta se dokonce podle některých odborníků postupně stanou důležitější než samotné státy.

Role měst – velkých i malých – tak každým dnem roste, stejně jako rostou počty lidí, kteří se do nich denně stěhují. Jsou ale dnešní města na takový nápor vlastně připravena? Jak se vypořádají se stále se zhoršující dopravní dostupností, hustším provozem, energetickou náročností, dopady na životní prostředí a s dalšími riziky? Odpověď na tyto otázky je jednoduchá – město budoucnosti musí být chytré.

O konceptu tzv. chytrých měst (smart cities) se v poslední době hovoří poměrně často. Jedním z nejvýznamnějších průkopníků tohoto fenoménu je Evropská unie. V jejím rámci před několika lety vzniklo tzv. Evropské inovační partnerství pro chytrá města a komunity, které za pomoci mezinárodní spolupráce na poli výzkumu, vývoje a inovací o rozvoj chytrých měst v Evropě usiluje. Iniciativa EU není náhodná. Budování chytrých měst vyžaduje nemalé investice, na které místní rozpočty nestačí. Financování inovativních řešení tak zajišťuje celá škála zdrojů od státních, přes evropské až po ty soukromé.  Velmi často se jedná o kombinaci evropských fondů a jiných dotačních možností s bankovními úvěry nebo s rozpočtovými zdroji města či obce.

O co mají chytrá města v Evropě i jinde ve světě usilovat? Zjednodušeně řečeno jde o kvalitnější a ekonomičtější městský život. Pokud však chceme být konkrétnější, jejich hlavním cílem je zlepšení městské dopravní dostupnosti, optimalizace provozu, bezpečné sdílení dat, usnadnění života obyvatel, ochrana životního prostředí a efektivní spotřeba energie.  Smart City se ale vyznačuje i důrazem na služby, nové obchodní modely či na budování tzv. internetu věcí.

Poslední zmíněné je spolu s veřejně dostupnými daty základním kamenem celého konceptu chytrých měst. Internet věcí v sobě zahrnuje nejrůznější zařízení, která jsou permanentně připojena k internetu, díky čemuž spolu mohou neustále komunikovat a vyměňovat si informace. V rámci chytrého města si pod tím můžeme představit třeba pohodlné cestování pomocí aplikace ve vašem chytrém telefonu, což nabízí například projekt Whim fungující v Helsinkách. Tato služba v sobě zahrnuje celou městskou dopravu včetně taxislužeb, městské hromadné dopravy, půjčoven aut atd. Uživatel si díky tomu může rychle a pohodlně vybrat, který způsob dopravy či jaká kombinace dopravních prostředků pro něj bude nejvhodnější. Přínosná je i možnost zaplatit vše rovnou v aplikaci.

Dobíjecí infrastruktura je v rámci životního prostředí a inteligentní městské mobility důležitá, což si uvědomuje i EU. Počítá s ní totiž návrh nové unijní směrnice o energetické náročnosti budov. „Ve všech nově postavených obytných budovách a obytných budovách procházejících větší renovací by měla být položena kabeláž umožňující instalaci dobíjecích stanic pro elektrická vozidla,“ upřesňuje znění návrhu náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický. V budoucnu by tedy neměl být problém dobít si auto i v ulicích českých měst. A zahálet nehodlá ani česká vláda, která přislíbila, že do roku 2020 v České republice vznikne 1 200 dobíjecích stanic, přičemž stát má na výstavbu přispět více než miliardou korun.

Aby byl přechod od tradičního chápání města a městské dopravy směrem k mobilitě a ke konceptu Smart Cities úplný, je třeba se otevřít zcela novým obchodním modelům, především sdílené ekonomice. Tímto směrem se v současné době vydává i Škoda Auto DigiLab, tedy tým lidí, který má za úkol s novým pojetím mobility jako služby pracovat a rozvíjet ji.

Celý článek dostupný na http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/mesta-budoucnosti-rychle-prichazeji-usetri-nam-cas-energii-i-penize/

autor:
Lukáš Hendrych

Přidáno
24.11.2017

#
Má smysl zavádět ekologickou dopravu ve městech?
Ano      56032 / 79.42%
Ne      14520 / 20.58%
Celkem hlasů: 70552