Nová dotační výzva na podporu elektromobility pro podnikatele mění podmínky

Začátkem července byla vypsaná v řadě již 3. výzva programu Nízkouhlíkové technologie na podporu elektromobility. Začátek příjmu žádostí do této výzvy je stanoven na 17. 7. 2017 a příjem bude otevřený do 17. 9. 2017.

Aktuální výzva se od těch předchozích liší. Alokace na podporu elektromobility je pro tuto výzvu 60 mil. Kč, oproti předchozí 2. výzvě (150 mil. Kč) a 1. výzvě (80 mil. Kč) je to méně. K výraznější změně došlo ve způsobu hodnocení projektů, kdy se kompletně změnily hodnotící tabulky.

V původních dvou výzvách byly parametry hodnocení nastaveny obecně, protože se hodnotila celkově elektromobilita, její inovativnost a schopnost změnit zažitou praxi v podnikatelském sektoru. Většina předložených žádostí tak mohla dosáhnout přibližně stejného počtu bodů.

Aktuální hodnotící kritéria právě vypsané 3. výzvy na podporu elektromobility již neposuzují inovativnost elektromobility jako celku, ale jdou do většího detailu a již záleží na tom, jaké elektromobily si podnikatel hodlá pořídit, v jaké oblasti sídlí a s čím bude projekt kombinovat.

Pojďme se podívat, za jaká kritéria je možné získat bonifikaci z maximálního počtu 100 bodů:

Až 10 bodů je možné získat za to, když s pořízením elektromobilu dojde k vyřazení starého automobilu na konvenční palivo – toto se dokládá smlouvou o prodeji nebo dokladem o ekologické likvidaci, nebo dokladem o ukončení operativního leasingu vozidla k poslední předkládané žádosti o platbu – tedy až v době, kdy je elektromobil pořízen a je žádáno o proplacení nákladů. Maximum bodů v tomto případě žadatel dostane, když za jeden pořízení elektromobil vyřadí jeden konvenční automobil.

Až 10 bodů získá žadatel, pokud v rámci projektu bude pořizovat pouze čistě bateriová elektrická vozidla (BEV – battery electric vehicle). Podpora se totiž vztahuje i na elektromobily s tzv. prodlužovačem dojezdu (EREV - extended-range electric vehicle). Počet bodů v této kategorii se mění přímo úměrně s tím, jaké procento z celkového počtu pořizovaných vozidel (BEV i EREV dohromady) tvoří vozidla typu BEV – preferovaná jsou tedy čistě elektrická vozidla.

Až 10 bodů získá žadatel, který si požádá o elektromobily mimo kategorii M1 – osobní. Mimo tuto kategorii lze ještě pořídit elektrické čtyřkolky (kategorie L6e a L7e), elektrické minibusy do 7,5 tuny (kategorie M2 a M3) a elektrická nákladní vozidla do 12 tun (kategorie N1 a N2). Počet bodů získaných v této kategorii je přímo úměrný podílu pořizovaných vozidel mimo kategorii M1 na celkovém počtu pořizovaných vozidel v žádosti.

20 bodů získají projekty, v rámci nichž je žádáno o dotaci na elektromobily s průměrnou kapacitou baterie nad 15 kWh. Získat body v této kategorii nebude velký problém, jelikož většina nyní nabízených elektromobilů toto kritérium splňuje. Limitující může být pro projekty, jejichž záměrem je pořízení čtyřkolek kategorií L6e a L7e.

3 body získá projekt, který si vedle elektromobilu pořídí i nabíjecí stanici – wallbox či nabíjecí sloupek

2 body je bonifikace za to, bude-li alespoň jedna v projektu pořízená nabíjecí stanice umožňovat funkci rychlonabíjení (DC s výkonem alespoň 40 kW včetně)

5 bodů je bonifikace za to, když některá z nabíjecích stanic bude obsahovat baterii

3 body je potom bonifikace za to, bude-li některá z nabíjecích stanic napojená na funkční obnovitelný zdroj energie.

Bonifikaci za nabíjecí stanici, baterii a OZE je možné získat například pořízením přístřešku nad parkovací stání elektromobilu, který má střechu pokrytou fotovoltaickými panely a vyrobená energie je ukládaná do baterie, která je napojená na nabíjecí stanici.

Za toto komplexní řešení je možné získat bonifikaci až 11 bodů v případě, že nabíjecí stanice bude klasická AC. Pokud by šlo o rychlonabíjecí stanici, bonifikace by byla až 13 bodů. Taková řešení jsou již nyní na trhu nabízená a v minulé výzvě na ně bylo v několika případech požádáno o dotaci.

Dále bonifikaci 5 bodů získají podniky, které provozují činnost v kategoriích CZ-NACE 87 Pobytové služby sociální péče a CZ-NACE 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby.

Až 15 bodů bude přiděleno záměru, který bude umístěn v rámci území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tabulka katastrálních území, které tuto podmínku splňují, je přiložena k dokumentům výzvy a je možné si jednoduše ověřit, zda tam patří konkrétní katastrální území.

5 bodů je určeno projektům, realizovaným v okresech s vyšší mírou nezaměstnanosti než je průměr celé ČR.

12 bodů je udělováno za rozpočet projektu, který odpovídá cenám obvyklým na trhu. Pokud záměr vychází z konkrétní cenové nabídky od dodavatele, potom by měl tyto body získat.

Hodnotící tabulky aktuální výzvy tedy již více hodnotí konkrétní aspekty projektů na pořízení elektromobilů. Některým žadatelům změna pravidel prospěje, jiní budou muset svůj zamýšlený projekt upravit tak, aby získali potřebný počet bodů.

Minimální počet bodů ke schválení žádosti o dotaci je 60, ale vzhledem k nižší alokaci programu je nutné počítat s konkurencí a každý bod navíc může hrát svoji zásadní roli.

Co se od minulé výzvy nezměnilo je míra dotace – až 75 % z vícenákladů na pořízení elektromobilu a zůstal také okruh potenciálních žadatelů – podnikatelské subjekty podnikající v podporovaných oblastech.

Uznatelné náklady se počítají stejným způsobem, jen maximální pořizovací cena osobního elektromobilu kategorie M1 byla zastropovaná na částce 1 mil. Kč.

Aktuální výzvou budou již prostředky určené k podpoře elektromobility vyčerpané, avšak na MPO již probíhá diskuse o možnosti přesunu prostředků z jiných programů prioritní osy 3, o které zatím není mezi žadateli velký zájem a zatím v nich zůstává množství nevyužitých prostředků.

Do budoucna se také uvažuje o podpoře elektromobility pomocí finančních nástrojů – bezúročných půjček s možností odložené splatnosti jistiny. Jakým směrem se program skutečně ubere, bude záležet na výsledku aktuální výzvy a stavu čerpání v prioritní ose 3 ke konci tohoto roku.

zdroj: http://www.hybrid.cz/v-poradi-3-dotacni-vyzva-na-podporu-elektromobility-pro-podnikatele-prinesla-zmenu-hodnoticich-podminek

Aktuální výzva se od těch předchozích liší. Alokace na podporu elektromobility je pro tuto výzvu 60 mil. Kč, oproti předchozí 2. výzvě (150 mil. Kč) a 1. výzvě (80 mil. Kč) je to méně. K výraznější změně došlo ve způsobu hodnocení projektů, kdy se kompletně změnily hodnotící tabulky.
V původních dvou výzvách byly parametry hodnocení nastaveny obecně, protože se hodnotila celkově elektromobilita, její inovativnost a schopnost změnit zažitou praxi v podnikatelském sektoru. Většina předložených žádostí tak mohla dosáhnout přibližně stejného počtu bodů.
NEPŘEHLÉDNĚTE České firmy nevyužívají dotace na elektromobily, chystají se změny
Aktuální hodnotící kritéria právě vypsané 3. výzvy na podporu elektromobility již neposuzují inovativnost elektromobility jako celku, ale jdou do většího detailu a již záleží na tom, jaké elektromobily si podnikatel hodlá pořídit, v jaké oblasti sídlí a s čím bude projekt kombinovat.
Pojďme se podívat, za jaká kritéria je možné získat bonifikaci z maximálního počtu 100 bodů:
Až 10 bodů je možné získat za to, když s pořízením elektromobilu dojde k vyřazení starého automobilu na konvenční palivo – toto se dokládá smlouvou o prodeji nebo dokladem o ekologické likvidaci, nebo dokladem o ukončení operativního leasingu vozidla k poslední předkládané žádosti o platbu – tedy až v době, kdy je elektromobil pořízen a je žádáno o proplacení nákladů. Maximum bodů v tomto případě žadatel dostane, když za jeden pořízení elektromobil vyřadí jeden konvenční automobil.
Až 10 bodů získá žadatel, pokud v rámci projektu bude pořizovat pouze čistě bateriová elektrická vozidla (BEV – battery electric vehicle). Podpora se totiž vztahuje i na elektromobily s tzv. prodlužovačem dojezdu (EREV - extended-range electric vehicle). Počet bodů v této kategorii se mění přímo úměrně s tím, jaké procento z celkového počtu pořizovaných vozidel (BEV i EREV dohromady) tvoří vozidla typu BEV – preferovaná jsou tedy čistě elektrická vozidla.
Až 10 bodů získá žadatel, který si požádá o elektromobily mimo kategorii M1 – osobní. Mimo tuto kategorii lze ještě pořídit elektrické čtyřkolky (kategorie L6e a L7e), elektrické minibusy do 7,5 tuny (kategorie M2 a M3) a elektrická nákladní vozidla do 12 tun (kategorie N1 a N2). Počet bodů získaných v této kategorii je přímo úměrný podílu pořizovaných vozidel mimo kategorii M1 na celkovém počtu pořizovaných vozidel v žádosti.
20 bodů získají projekty, v rámci nichž je žádáno o dotaci na elektromobily s průměrnou kapacitou baterie nad 15 kWh. Získat body v této kategorii nebude velký problém, jelikož většina nyní nabízených elektromobilů toto kritérium splňuje. Limitující může být pro projekty, jejichž záměrem je pořízení čtyřkolek kategorií L6e a L7e.
3 body získá projekt, který si vedle elektromobilu pořídí i nabíjecí stanici – wallbox či nabíjecí sloupek
2 body je bonifikace za to, bude-li alespoň jedna v projektu pořízená nabíjecí stanice umožňovat funkci rychlonabíjení (DC s výkonem alespoň 40 kW včetně)
5 bodů je bonifikace za to, když některá z nabíjecích stanic bude obsahovat baterii
3 body je potom bonifikace za to, bude-li některá z nabíjecích stanic napojená na funkční obnovitelný zdroj energie.
Bonifikaci za nabíjecí stanici, baterii a OZE je možné získat například pořízením přístřešku nad parkovací stání elektromobilu, který má střechu pokrytou fotovoltaickými panely a vyrobená energie je ukládaná do baterie, která je napojená na nabíjecí stanici.
Za toto komplexní řešení je možné získat bonifikaci až 11 bodů v případě, že nabíjecí stanice bude klasická AC. Pokud by šlo o rychlonabíjecí stanici, bonifikace by byla až 13 bodů. Taková řešení jsou již nyní na trhu nabízená a v minulé výzvě na ně bylo v několika případech požádáno o dotaci.
Dále bonifikaci 5 bodů získají podniky, které provozují činnost v kategoriích CZ-NACE 87 Pobytové služby sociální péče a CZ-NACE 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby.
Až 15 bodů bude přiděleno záměru, který bude umístěn v rámci území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tabulka katastrálních území, které tuto podmínku splňují, je přiložena k dokumentům výzvy a je možné si jednoduše ověřit, zda tam patří konkrétní katastrální území.
5 bodů je určeno projektům, realizovaným v okresech s vyšší mírou nezaměstnanosti než je průměr celé ČR.
12 bodů je udělováno za rozpočet projektu, který odpovídá cenám obvyklým na trhu. Pokud záměr vychází z konkrétní cenové nabídky od dodavatele, potom by měl tyto body získat.
Hodnotící tabulky aktuální výzvy tedy již více hodnotí konkrétní aspekty projektů na pořízení elektromobilů. Některým žadatelům změna pravidel prospěje, jiní budou muset svůj zamýšlený projekt upravit tak, aby získali potřebný počet bodů.
Minimální počet bodů ke schválení žádosti o dotaci je 60, ale vzhledem k nižší alokaci programu je nutné počítat s konkurencí a každý bod navíc může hrát svoji zásadní roli.
Co se od minulé výzvy nezměnilo je míra dotace – až 75 % z vícenákladů na pořízení elektromobilu a zůstal také okruh potenciálních žadatelů – podnikatelské subjekty podnikající v podporovaných oblastech.
Uznatelné náklady se počítají stejným způsobem, jen maximální pořizovací cena osobního elektromobilu kategorie M1 byla zastropovaná na částce 1 mil. Kč. Podrobněji jsou základní podmínky rozebrané v jednom z dřívějších článků.
Aktuální výzvou budou již prostředky určené k podpoře elektromobility vyčerpané, avšak na MPO již probíhá diskuse o možnosti přesunu prostředků z jiných programů prioritní osy 3, o které zatím není mezi žadateli velký zájem a zatím v nich zůstává množství nevyužitých prostředků.
Do budoucna se také uvažuje o podpoře elektromobility pomocí finančních nástrojů – bezúročných půjček s možností odložené splatnosti jistiny. Jakým směrem se program skutečně ubere, bude záležet na výsledku aktuální výzvy a stavu čerpání v prioritní ose 3 ke konci tohoto roku.

autor:
Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o.

Přidáno
11.07.2017

#
Má smysl zavádět ekologickou dopravu ve městech?
Ano      52375 / 78.46%
Ne      14379 / 21.54%
Celkem hlasů: 66754