Podpora inovací v oblasti čisté mobility

Občanské sdružení se snaží podporovat nová technologická nebo technická řešení v oblasti čisté mobility a to formou pomoci při propagaci nebo vyhledávání vhodného spolufinancování projektů.

Future Age disponuje obsáhlou databází společností, organizací nebo konkrétních finančních programů vhodných k podpoře vývoje nebo přímo uvedení jednotlivých projektů do praxe. V databázi výrobců naleznaou její uživatelé pravidelnou aktualizaci výzev a dotačních programů kofinancovaných v oblasti čisté mobility Evropskou unií.

V případě dotazů se obracejte na

Má smysl zavádět ekologickou dopravu ve městech?
Ano      56032 / 79.42%
Ne      14520 / 20.58%
Celkem hlasů: 70552