Konference, semináře, školení, workshopy, kulaté stoly…

Future Age disponuje zkušenostmi při kompletním pořádání odborných konferencí založených na kvalitní a široké databází subjektů rozvíjejících čistou mobilitu. Jedná se o výrobce, univerzitní, vědecká nebo vývojová pracoviště alternativních pohonů; dodavatele dobíjecí nebo plnicí infrastruktury; společnosti zajišťující rozvoj příslušné IT podpory a efektivní logistiku. Na odborných konferencích pak mohou spolupracovat podle jejich zaměření také odpovědní úředníci státní správy a samosprávy nebo různých zájmových skupin.

K bezchybnému průběhu konference využívá Future Age znalostí, které získalo v rámci propagace čisté mobility. Občanské sdružení tak zároveň popularizuje v českém prostředí důležitá témata pro rozvoj čisté mobility nebo změny chování populace v oblasti kvality života ve městech apod.

V rámci svých zkušeností nabízí výběr vhodných prostor, technické zázemí a požadovanou podporu, ubytování, dopravu, catering, uspořádání následné tiskové konference, tlumočení stejně jako tvorbu i vlastní přípravu pozvánek, programu, výběr prezentátorů a partnerů.

V případě dotazů se obracejte na

Má smysl zavádět ekologickou dopravu ve městech?
Ano      56032 / 79.42%
Ne      14520 / 20.58%
Celkem hlasů: 70552