Ekonomické, finanční, právní analýzy a výzkumy trhu v oblasti čisté mobility

Future Age je nezávislé sdružení, které připravuje odborné podklady k rozvoji projektů čisté mobility nebo jejich odpovídající podpory ze strany státu a samospráv.

Na základě dlouhodobých a praktických zkušeností se občanské sdružení snaží podporovat odpovědnou realizaci nových projektů založených na finančních analýzách, studiích či výpočtů ekonomických modelů. Při zpracování studií využívá občanské sdružení konzultací externích odborníků na danou problematiku: životní prostředí, doprava, IT, standardizace nebo logistika.

V oblasti analýz projektů čisté mobility nabízí Future Age zpracování následujících podkladů:

  • zpracování kompletních odborných studií či jejich některých částí;
  • přípravu podkladových materiálů;
  • odborné konzultace i recenze;

Mezi hlavní služby proto zahrnuje:

  • Analýzu nákladů a přínosů (Cost – Benefit Analysis)
  • Studii proveditelnosti (Feasibility Study)
  • Podnikatelský plán (Business Plan)
  • Finanční a ekonomické plánování (Financial and Economic Planning)
  • Variantní finanční a ekonomické výhledy
  • Finanční analýzu (Financial Analysis)

Výsledky analýz jsou přehledně zpracovány podle očekávaných přínosů, ale zároveň také možných rizik.

V případě dotazů se obracejte na

Má smysl zavádět ekologickou dopravu ve městech?
Ano      56032 / 79.42%
Ne      14520 / 20.58%
Celkem hlasů: 70552