První eko-carsharing v České republice na území hl. m. Prahy

Společnost Future age o. s. v roce 2012 iniciovalo vznik projektu eko-carsharingu, který jakožto pilotní projekt bude realizován na území hl. města Prahy. Za tímto účelem zpracovává v roce 2013 právní, ekonomickou a technickou analýzu na míru potřebám realizace v hl,m. Praze. Pro naplňování cílů eko-carsharingu byla navržena spolupráce také s dalšími dodavateli služeb veřejné dopravy, lokální samosprávou a firmami, které jsou na poli podpory čisté mobility na území hlavního města Prahy aktivní. 

CNG plnicí stanice v Praze 4 - Hodkovičkách ( ul.Modřanská 80 - u čerpací stanice Q100) otevřená v roce 2009 

Celý projekt svou náročností vyžaduje součinnost mnoha subjektů, za jeden pracovní stůl již zasedly společnosti: ŠKODA AUTO, a.s.; Letiště Praha, a.s.; Pražská plynárenská, a.s.; Pražská energetika, a.s.; České dráhy, a.s. a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Projekt prvního eko-carsharingového centra reaguje na problém neustále se zvyšujícího počtu vozidel se spalovacími motory v městské dopravě a s tím spojený nárůst znečištění v prostředí městských aglomerací. Jeho základní filozofií je možnost půjčování aut s alternativními pohony na libovolný časový úsek především na trasách spojujících hlavní městské přestupní dopravní terminály.

Základním pilířem projektu je půjčování aut na CNG nebo elektropohon na speciálně určených půjčovacích místech. Pohon aut pouze na alternativní pohon je unikátní dokonce i z pohledu již existujících carsharingových projektů jak v Evropě tak USA. Cílem je omezování škodlivých vlivů dopravypropojováním čisté mobility do systému integrované městské dopravy.

 
CNG plnicí stanice na Evropské třídě v Praze 6 – Liboci (Divoká Šárka - McDonald) otveřená v roce 2010

Při parkování aut se bude muset brát ohled na hustou městkou zástavbu. V tomto ohledu poskytuje dobrou inspiraci město Hradec Králové, které nedávno zřídilo první parkovací dům pro kola v ČR. V oblasti automobilismu se parkovacím systémům věnuje společnost iPark, jejíchž produkt, tzv. minirotary umožňují zaparkování 6 až 14 vozidel ve speciálním několikapatrovém systému automatizovaného parkování s minimálními požadavky na plochu.

 Eko-carsharing bude poskytovat bezobslužný přístup k vozidlu 24/7 dní v týdnu obvykle pomocí RFID karty, aplikace pro chytrý telefon nebo SMS a umožní tak uživateli nejvyšší komfort v dostupnosti vozidla. Časový úsek pro půjčení automobilu může být libovolně velký a může být dlouhý i jen několik minut.

Výhody carsharingu:

  • Možnost užívání osobního vozidla bez nákladů spojených s tímto vozidlem (koupě, pojištění, údržba, servis)

  • Eliminace nutnosti vlastnit osobní vozidlo, využívání vozidla jen v případě potřeby

  • Vliv na snížení počtu druhých vozidel v domácnosti

  • Možnost rychlého přesunu během nocí nebo víkendů, kdy MHD operuje s menší frekvencí

  • Možnost získat auto pouze na dobu nezbytně nutnou pro jeho jízdu.

Spuštění projektu se předběžně plánuje na první kvartál roku 2014, s tím, že by zpočátku mělo být k dispozici 50 vozidel na CNG pohon, k nímž v závislosti na vybudování infrastruktury přibyde i 30 aut na elektropohon. V následujících letech se předběžně počítá s flotilou 300 vozidel a se zapojením až 20 000 uživatelů. 

 


     
ŠKODA Citigo CNG 1,0 CNG/50 kW Green tec

Partneři projektu