Databáze dodavatelů


Proč se stát partnerem / klientem databáze

  • Nonstop přístup odkudkoli do databáze

    Vstup do databáze probíhá přímo přes webové stránky www.futureage.cz zadáním Vašich osobních přístupových kódů, a to u jakéhokoli počítače. Díky tomu můžete databázi využívat kdykoli, 24 hodin denně.

  • Všechny potřebné informace na jednom místě

    Databáze je komplexním přehledem dodavatelů a produktů v oblasti čisté mobility, analytického monitoringu médií a pravidelných aktualizací výzev a dotačních programů. Informace jsou pravidelně aktualizované a doplňované o nové karty, které si můžete také vytisknout.

  • Skvělá propagace Vašich služeb

    Publikováním informací v databázi můžete jednoduše ostatním uživatelům nabízet své výrobky nebo služby. Můžete také upozorňovat na inovace, připravované akce, semináře nebo odborné konference. Umístěním Vašeho loga můžete také propagovat svoji firmu.

Přidejte se k nám...

Pro zabezpečení pravidelné aktualizace informací v databázi a softwarového prostředí hledáme partnery, kteří umožní její další rozvoj. V sekci ke stažení tak naleznete VOP, vzor zákaznické smlouvy a ceníky pro cílové skupiny s doplňkovými službami pro Vaši další propagaci. Získané prostředky využije Občanské sdružení výhradně pro další rozvoj tohoto projektu.

Po podepsání zákaznické smlouvy a zaplacení členského poplatku získáte do 10 pracovních dní unikátní osobní přístupová hesla, díky kterým se můžete do databáze přihlásit.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na

Dokumenty ke stažení

Co vlastně databáze nabízí

Databáze výrobců je komplexním webovým portálem, který nabízí v rámci třech modulů informace a aktuality z oblasti čisté mobility, a to komplexní přehled dodavatelů a produktů v oblasti čisté mobility, analytický monitoring médií a pravidelné aktualizace výzev a dotačních programů kofinancovaných z EU, účelově vybraných právě pro rozvoj čisté mobility v ČR. Výhodou tohoto řešení je, že klienti zde mohou nalézt všechny potřebné informace na jednom místě.

Databáze vzniklá v prostředí hostingu společnosti Unicorn Systems a rozvíjí se za účelem spolupráce všech subjektů majících vliv na rozvoj a podporu čisté mobility v ČR (př. státní správa, samospráva, podnikatelské subjekty) s cílem aktivní participace státu v prosazování myšlenky  udržitelné mobility ve městech.

I. Databáze dodavatelů v oblasti podpory čisté mobility

Modul databáze dodavatelů podává komplexní informaci o stavu nabídky na trhu pro subjekty, které se zajímají o technologie čisté mobility a jejich uplatnění v praxi.  Přináší na jednom místě komplexní přehled o výrobcích a technologických řešeních pro čistou mobilitu dostupných na našem trhu.

Pro snazší orientaci je databáze rozdělena do tří základních kategorií podle typu pohonu:  CNG, Elektrický pohon a Hybridní pohon. V rámci tohoto rozdělení naleznou uživatelé údaje k dopravním prostředkům (od elektrokol až po autobusy), stejně jako kompletní nabídku na trhu dobíjecích/ plnících stanic. Karty dopravních prostředků, infrastruktury, stejně jako samotných dovozců a výrobců obsahují nezbytné údaje, popis a také kontakty, kam je možné se v případě zájmu obrátit.

II. Analytický monitoring tisku

Modul analytický monitoring tisku poskytuje uživateli denní přehled aktuálních témat a událostí spojených s problematikou čisté mobility. Denně mapuje prezentaci čisté mobility napříč českými médii, navíc nabízí uživateli pravidelné periodické analýzy uvedených faktů (pravidelný týdenní report "Fact Sheets" a měsíční analýzu "Monthly Analytical Report" – ke stažení ve formátu pdf), zahrnuje sledování zpravodajství z denního tisku, odborných časopisů nebo webových portálů.

Modul mapuje všechny informace napříč spektrem firem, které participují na prosazování čisté mobility v ČR. Mezi takovéto firmy jednoznačně patří výrobci, distributoři energie a plynu, přenosová síť, výrobci a dovozci vozidel, výrobci a dovozci zařízení pro infrastrukturu, stejně jako akademická obec a dotčená ministerstva.

Uživatel si, v případě zájmu, může na základě zpracovaných informací v modulu navíc zadat u Future Age, z.s. dlouhodobý monitoring tisku nebo analýzu jím konkrétně vybraného tématu.

III. Monitoring a výklad dotačních výzev

Modul monitoring dotací poskytuje uživateli možnost procházet aktuální výzvy a dotace využitelných pro rozvoj čisté mobility, a to vždy aktuálně k datu vstupu uživatele do modulu. Mapuje široké spektrum nabídky operačních programů kofinancovaných z EU či ostatních programů financovaných výhradně z rozpočtové kapitoly příslušného ministerstva či úřadu.

Na rozdíl od stávajících veřejných systémů vyhledávání informací poskytuje navíc svému uživateli komfort dodatečného výkladu, který slouží k jednoduché orientaci v problematice včetně návodu na možná řešení. Při vyhledávání informací se uživatel modulu chová jako budoucí příjemce podpory v jím určeném místě realizace.

Má smysl zavádět ekologickou dopravu ve městech?
Ano      56032 / 79.42%
Ne      14520 / 20.58%
Celkem hlasů: 70552