V Ostravě proběhne Mezinárodní letní škola VŠB-TUO k nízkouhlíkovým technologiím

Datum konání:

17.07. - 21.07.2017

Místo konání:

Ostrava Česká Republika

Obecné informace

Mezinárodní letní škola VŠB-TUO k nízkouhlíkovým technologiím se koná v termínu 17.-21.7.2017. Pořádá ji za podpory EU Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky.

V rámci přeshraniční spolupráce se studenti univerzit z Polska a České republiky seznámí postupně s mnoha druhy alternativních pohonů i čisté výroby energie.

Na programu mají fotovoltaické systémy, včetně návštěvy jejich výroby v Rožnově pod Radhoštěm. Chybět nebude ani velká fotovoltaická elektrárna.

V Českém Těšíne uvidí v praxi již několik let fungující středisko Trianon, kde probíhá dlouhodobý výzkum zaměřený na Separaci pro recyklaci a soběstačné rodinné domy, nezávislé na energiích a vodě.

Kromě teoretických přednášek uvidí jak fungování, tak výrobu tepelných čerpadel v Bolaticích na Opavsku. Za zlomek nákladů na energie jsou schopny vytápět či chladit objekty i zajišťovat teplou vodu.

Ve speciálních objektech VŠB-TUO pak uvidí dlouhodobé testování tepelných čerpadel na tzv. Malém a Velkém měřicím polygonu VŠB-TUO. Stavbě, v níž se porovnávají různé druhy vytápění za stejných podmínek a získávají cenná data pro jejich další vývoj.

Protože třetí den je v rámci všech pobytových akcí kritický, jak potvrdí sportovci, bude program věnován i návštěvě přírodních a technických zajímavostí. Nikoli však bez současné edukace.

Konkrétně Pusteven v Beskydech, kde určitě zaujmou nové a staré technické přístupy ke stavbě domů ve vrcholových, počasím těžce zkoušených horských partiích.

Od tradičního komínu vyhořelá chata se zde rekonstruuje starým způsobem a hned vedle roste novými postupy budovaná horní stanice lanovky s moderním vytápěním. Průmyslový region a jeho historii pak bohatě ilustruje muzeum Tatra v Kopřivnici, další zastávka v regionu.

Chemická a průmyslová výroba, při níž vznikají plyny obsahující odpadní vodík, bude další částí letní školy. Počínaje teoretický seznámením s vodíkovými technologiemi, přes palivové články až po akumulaci energie meziprodukcí vodíku.

Pořadatelská univerzita v tomto disponuje mnohými úspěchy, včetně využití palivových článků ve vlastních experimentálních vozidlech Hydrogenix. Centrum ENET ukáže v Ostravě-Vítkovicích své technologie a probírány budou i překážky, tedy problémy využití vodíku k vyřešení pro nastupující vědeckou generaci.

V pátek 21.7.2017 vyvrcholí Mezinárodní letní škola programem čisté mobility. Dopoledne přednáškami a , universitní nabíjecí stanice. Odpoledne od 14 do 17 h. pak setkáním elektromobilistů u nabíjecí stanice laboratoře CPIT v areálu VŠB-TU Ostrava-Poruba.

Studenti se mohou těšit na praktické ukázky elektromobilů, diskusi s jejich provozovateli a majiteli, svezení a možná i řízení. Zatím ohlášení účastníci slibují pestrou paletu vozidel.

Jejich prázdninové společenské setkání bude věnováno i výměně zkušeností české a polské strany na poli elektromobility. V Polsku je v tomto aktivnější sever země, jižní hranice s ČR, přestože z hlediska (ne)čistoty ovzduší se jedná o velmi zatížený region, pokulhává.

Možná to budou právě polští účastníci Mezinárodní letní školy, kteří po studiu budou nápomocni v přechodu od uhelných kamen v centrech většiny polských měst a na venkově k technologiím, které doslova pročistí vzduchmezi oběma sousedními zeměmi.

zdroj: www.hybrid.cz

Fotogalerie:

Má smysl zavádět ekologickou dopravu ve městech?
Ano      56032 / 79.42%
Ne      14520 / 20.58%
Celkem hlasů: 70552